Zuglói Zöld Lurkók Óvoda bemutatkozása

 

I. Vezetőség bemutatkozása:

 

Óvodavezető: Balassai Márta

Óvodavezető Helyettesek: Solymos Andrea

                                           Fróna Andrea

 

II. Óvodánkról:

A 9 csoportos óvodánk 1973 óta Zuglóban működik a Füredi park 6. szám alatt Budapest egyik legnagyobb lakótelepének közepén. Működését az alapító okirat határozza meg.

 

Mottónk:                  

„Ép testben ép lélek”

A „Zöld Lurkók” óvodásait, a testi-lelki egészségük megőrzésével, a kiegyensúlyozott életvitelre neveljük.

 

Gyermekkép

Minden gyermek egyedi, fejlődő személyiség és szociális lény. Óvodai közösségünk figyelembe veszi, az érés sajátos törvényszerűségeit, biztosítja a szeretetteljes nevelést nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának.

 

Óvodakép

Óvodánk nevelő intézmény, a családi nevelés kiegészítője a gyermek iskolába lépésig. Nevelési célunk elősegíteni az óvodás korú gyermek harmonikus fejlődését és nevelését a következő életszakaszba való átlépéshez. Segítjük a személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekkel való kapcsolatunkat bizalom övezze, személyiségét, önazonosságát elfogadjuk. Készségeit és képességeit, egyénnek és életkornak megfelelő sokszínű tevékenységgel és játékkal alakítjuk.

 

Gondoskodunk az emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődésének és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

 

Óvodai nevelésünk alapelvei és feladatunk:

 

Alapelveink:

-           gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítése

-           a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartása az esélyegyenlőség figyelembe vételével;

-           a gyermekről való gondoskodás, a meglévő hátrányok csökkentése, különleges védelme, melyet szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörrel biztosítunk minden gyermek számára, hogy képességeiket, készségeiket egyéni fejlődésüknek megfelelően érhessék el;

-           a közösségi életre történő felkészítés.

 

Nevelési feladataink:

-           Egészséges életmód és az egészségmegőrzés alakítása

-           a gyermek testi-és lelki szükségleteinek kielégítése;

-           a harmonikus, összerendezett mozgásának és a gyermek testi képességeinek fejlesztése;

-           a biztonságos környezet megteremtése;

-           a környezettudatos magatartás megalapozása a szokások alakításával

-           érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása

-           anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

 

A nevelési cél elérésének feltételei:

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva valósítjuk meg.

 

Feladataink:

egészséges életmód kialakítása,és egészségmegőrzés,

érzelmi-, erkölcsi-, és közösségi nevelés, szocializáció,

anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása,

a differenciált fejlesztés érvényesítése.

 

Egészséges életmód alakítása, és egészségmegőrzés

 

“Az egészség tehát nem állapot jellegű, hanem aktív, alkalmazkodó-alakító tevékenység, nem a természet ajándéka, hanem olyan érték, amiért napról napra tenni kell valamit.”

                                               /Dr. Székely Lajos/

 

Óvodánk kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére neveléssel a gyermek természetes mozgásigényének kielégítésével, mely az egészségtudatos magatartás formálásának eszköze, segíti a mozgás preventív egészségügyi hatásainak tudatosítását.

 

Az óvodai egészségnevelés csak akkor lehet igazán eredményes, ha a szülők és az óvoda ebben együttműködnek. A jelen és a jövő érdekében már az óvodában fel kell tárni az egészségnevelés minden lehetőségét, módszerét, melyek befolyásolhatják a gyermekek szokásait, életmódját, segíthetik egészséges személyiségük alakítását, egészségmegőrzését.

 

Feladatunkat alapozó jellegűnek tekintjük, amellyel a teljes testi-lelki jólétet, az egészségi állapot hatékonyságát fejlesztjük, és a későbbi egészségvédelmi szokásokat készítjük elő.

 

Sószoba bemutatása

 

Kiemelt tevékenységünkhöz /egészséges életmódra nevelés/ szorosan kapcsolódik, melyet alapítványunk tart fenn. /Alapítvány a Füredi parki óvodáért/. Az óvodába járó gyermekek minden nap részesülnek a sószoba jótékony hatásában.

 

Köztudott, hogy Budapest légszennyezettsége egyre rosszabb, s ennek következtében sok az asztmás, allergiás, légcsőhurutos gyermek, felnőtt.

Óvodánkban sok a könnyen megbetegedő és nehezen meggyógyuló kisgyermek. Ebből kiindulva, régóta foglalkoztat bennünket az a kérdés, hogy miként lehetne segíteni az állandóan náthás, köhögős gyermekeken? Hogyan lehetne a szülőknek segíteni abban, hogy ne sokat hiányozzanak munkahelyükről gyermekük megbetegedése miatt.

Évszázadok óta közismert, hogy egyes barlangok, ill. sóbarlangok klímája és a sós tengeri levegő az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre gyógyító hatást gyakorol.

Huzamosabb ideig tenger mellett vagy elhagyott sóbányákban tartózkodó légzőszervi betegek tünetei enyhülnek, betegségük javul.

 

Orvosi vélemény szerint az ilyen körülmények között történő állapotjavulás a természet által " kialakított " barlangokban létrejött sókristályok hatásának tulajdonítható.

 

Somogyi István, mint egy hétéves kísérletező munka után találta fel a S O M A D R I N  klímaoldatot és sóterápiát. A klímaoldat egy telített sóoldat, ami csak természetes anyagokat tartalmaz, amelyből egy kristályos szerkezetű oldat jön létre, amely megközelíti, bizonyos értelemben felül is múlja a természetes barlangok hatását és, a világon egyedülálló módon ezt mindenféle helyhez kötöttség nélkül képes megvalósítani, úgymond ”helybe viszi" a sóbarlangok klímáját.

 

A SOMADRIN légtisztító klímaoldat alkalmas minden légzőszervi betegségben szenvedő ember asztma, idült légcsőhurut, hörghurut, ezen kívül arcüreggyulladás, pollen - és egyéb más allergia kezelésére. Hatása már rövid idő múlva érezhető. Hatásosan gyógyítja a pikkelysömört, ekcémát és izületi bántalmakat is.

 

Egészséges emberek immunrendszerét erősíti. Aki használja, azt az egyszerű nátha is elkerüli.

 

A fal mellett elhelyezett só téglák és a klímaoldat párolgása biztosítja a mikroklímát / szobahőmérséklet /. Ennek következtében a helyiség relatív páratartalma, eközben a só és az ásványi anyagok hatására növekszik az ionok száma, amely csökkenti, illetve megszünteti a szennyező anyagok / por, növényi pollen, füst stb. / jelenlétét, megöli az atkákat, bacilusokat. A negatív ionizációk és a magas párakoncentrációban oldott sókristályoknak köszönhetően erősödik a légzőszervek csillószőrös hengerhámjának aktivitása, ezáltal fokozódik az öntisztulás, aminek következtében enyhülnek ill., megszűnnek a gyulladásos folyamatok. A terápia rendkívül hatékony módon használható szinte minden allergiás kórképben, asthma bronchialéban és az idült légcsőhurutban kiegészítő terápia, de nem helyettesíti a hörgőtágító készítményeket. Gyógyító hatása nyomán fokozatosan csökkenthető a betegek gyógyszerfogyasztása, jelentősen javul közérzetük, erősödik szervezetük immunrendszere. Ezekre a tényezőkre alapozva fontos a készítmény prevenciós hatása, amely megteremti annak lehetőségét is, hogy az egészséges emberek immunrendszerük stimulálásának hatására lényegesen ellenállóbbak lesznek a légúti fertőzésekkel szemben. Óvodánk egy helyiségében helyeztük el a só téglákat, illetve a sóoldatot. Az idejáró gyermekek minden nap 20-30 percet töltenek el a só szobában, ahol mesét hallgatnak, báboznak, anyanyelvi játékokat játszanak.

 

Fontosnak tarjuk továbbá hagyományaink ápolását is:

 

Születésnapok, Névnapok megünneplése csoporton belül.

 

Zöldségek, gyümölcsök feldolgozása (zöldségleves főzés, savanyúság, befőtt elrakása)

Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, évzáró, nagyok búcsúja ünnepélyes keretek között.

Barkács délutánok, sportnap, kirándulások, évzáró piknik.

 

Az óvodások sportversenyén és a Kihívás Napjára szervezett sporttevékenységekben aktívan részt veszünk.